Působí dezinfekce proti blechám?


Není pochyb o tom, že blechy pÅ™edstavují obrovský problém, pokud se nÄ›kde objeví. NejÄastÄ›ji si je donese domácí mazlíÄek, například pes Äi koÄka, ale rozšířit je mohou tÅ™eba i myÅ¡i, které v lidských sídlech hledají úkryt pÅ™ed zimou a potravu.

Je vÅ¡ak pravdou, že i nejudržovanÄ›jší domácí mazlíÄek je může chytit – staÄí jen, když se na procházce bude snažit kamarádit například s ježkem Äi jiným zvířetem, které je již blechami napadené. Pak staÄí jen krátká doba, a celý váš domov je jimi prosycen. NáslednÄ› pak Å™ešíte problém: jak se jich zbavit?

blecha2

Faktem je, že likvidace blech není nic jednoduchého. VÄ›tÅ¡ina lidí nejprve zkouší nejrůznÄ›jší „přírodní prostÅ™edky“, zejména proto, aby neublížila svému domácímu mazlíÄkovi. Ty vÅ¡ak vÄ›tÅ¡inou nefungují tak, jak bychom si pÅ™edstavovali, zvláštÄ› pokud se již blechy stihly rozmnožit. PÅ™ichází tedy na Å™adu těžší kalibr.

Mnozí lidé používají nejrůznÄ›jší dezinfekce proti blechám Praha-deratizacnisluzby.cz, aby svůj domov opÄ›t uÄinili bezpeÄným a obyvatelným. NÄ›kdy to skuteÄnÄ› může pomoci, zvláštÄ› když jich jeÅ¡tÄ› není tolik. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů vÅ¡ak nemá tak vysokou úÄinnost.

blecha

Důvodem je životní cyklus blech, pÅ™edevším pak odolnost jejich vajíÄek. Ta není snadné najít – vypadají jako malé Äerné teÄky, s velikostí menší než milimetr –, a mohou být prakticky kdekoliv. Nejen v srsti zvířat Äi ve vlasech, nýbrž i na prakticky vÅ¡ech suchých, teplých místech. NejÄastÄ›jšími jsou pak zvířecí pelíšky, nábytek jako gauÄ Äi kÅ™eslo, případnÄ› postel.

Jak se jich tedy zbavit? V první Å™adÄ› je nutná důkladná oÄista vÅ¡ech obyvatel domu, jak lidských tak zvířecích, speciálními protiblešími přípravky. Dále je nutné vyprat veÅ¡keré textilie, a to v co nejteplejší vodÄ›. NáslednÄ› může pÅ™ijít na Å™adu jejich dezinfekce speciálními přípravky.

Jistě, není to rozhodně jednoduchý proces, ale je to jediná možnost, jak se těchto nezvaných návštěvníků zbavit. A je jasné, že doma je rozhodně nikdo nechce.