Mohou rostliny benefitovat z globálního oteplování?

Globální oteplování, přesněji nazývané globální změny klimatu, jsou doslova žhavým tématem posledních několika let. Ačkoliv vědecká obec jej přijala jako nepopiratelný fakt, mezi laickou veřejností se stále vede debata, zda skutečně existuje, a pokud ano, nakolik jsou za něj odpovědní lidé.

 

Objevují se také názory, že naopak vůbec škodit nebude. Je pravdou, že je způsobeno především emisemi lidmi produkovaného oxidu uhličitého. A ten slouží rostlinám při fotosyntéze. Ta je mimo jiné závislá i na teplotě ovzduší. Jednoduše řečeno, čím větší je teplo, tím je účinnější.

 

lidé vypouští do ovzduší velké množství skleníkových plynů

 

Zdálo by se tedy, že se nemusíme ničeho bát. Zvýšený obsah oxidu uhličitého a vyšší teploty povedou k rychlejšímu růstu rostlin, které onen oxid uhličitý absorbují a přemění na kyslík a uhlík, který využijí. Příroda se tak už sama postará o to, aby nastala rovnováha. Je pravda, že takto to vypadá velmi jednoduše. Avšak, jak už to tak bývá, takto jednoduchý celý proces není. Ano, fotosyntéza je intenzivnější při vyšších teplotách, ale jen do určité míry. Pokud je teplota příliš velká, pak se zpomalí či dokonce zastaví.

 

toto bude možná již brzy minulostí

 

Dalším faktorem, který hraje roli, je i vlhkost prostředí, a to jak vzduchu tak i v půdě. Pokud bude sucho, bude pro rostliny prioritou získávání vlhkosti z ovzduší. Fotosyntéza tedy nebude probíhat, či jen minimálně. A vzhledem k tomu, jaké změny v rozdělení srážek globální oteplování přinese (a můžeme je pozorovat již nyní), kdy budou převládat horká a suchá léta, zatímco většina srážek bude padat v zimě, tedy v období vegetačního klidu, je jasné, že příroda nás nezachrání.

 

Jistě, klima se na naší planetě měnilo již mnohokrát. Většinou však ony změny postupovaly mnohem pomaleji, takže rostliny i zvířata měly dostatek času se jim přizpůsobit. Pokud však přišly nenadále, znamenalo to obvykle velké vymírání, kdy často vyhynuly i celé druhy. A to je právě to, do čeho se řítíme nyní.

 

Rozhodně bychom se tedy měli snažit sehrát svou úlohu v tom, abychom daný proces pokud možno když už ne zvrátili, tak alespoň zpomalili. Jinak tím budeme trpět i my.