Děti a jejich návyky na pohybové aktivity

Hraní, to co označuje nenucenou pohybovou aktivitu, hraje obrovskou roli pro fyzický, sociální a intelektuální vývoj u dítěte.

Hraní je pro zdraví vývoj dítěte důležitá. Jejím prostřednictvím se děti od velmi útlého věku zapojují do dění kolem nich a učí e komunikovat s okolním světem.

Proto bychom dítě měli povzbuzovat, pokud se chce účastnit některé hry nebo jiné fyzické aktivity, jak jen je to možné.

girl on swin

Děti si méně hrají

Souvislost mezi cvičením/fyzickou aktivitou a zdravím je velmi bedlivě zkoumána a studována. Výsledky těchto výzkumů přicházejí se zjištěním, že si děti obecně méně hrají a jsou stále méně aktivní. To samozřejmě vede ke zvýšení výskytu takzvaných civilizačních chorob.

Proč se fyzická aktivita dětí snižuje

Je to způsobeno několika faktory. Jedním a zároveň největším z nich je, že děti často dávají přednost sedavé činnosti. Jako jsou počítačové, nejrůznější konzolové hry nebo sledování televize. Často si děti tento typ aktivity vybírají před pohybem venku.

Co dělat, aby došlo k nápravě

Obecně se doporučuje, aby děti v předškolním věku, měly alespoň dvě hodiny pohybové aktivity denně. To by mělo být rozděleno mezi plánovanou fyzickou aktivitu a neplánovanou fyzickou aktivitu – volné/samostatné hraní. Neexistuje však žádná jedna doporučená aktivita zaměřená přímo na děti. Obecně vzato, děti by se měly účastnit nejrůznějších venkovních fyzických aktivit. U většiny sportů by měl být intenzivní každodenní trénink jednoho konkrétně vybraného sportu odložen až do dospívání. Intenzivní trénink a cvičení u dětí může v mladém věku vést ke zranění, psychickému stresu, vyhoření a ukončení sportu. To vše je kontraproduktivní při vytváření celoživotního návyku být fyzicky aktivní a dodržovat zdravý životní styl.

hands

Děti jsou obrazem svých rodičů

Většina dětí je přirozeně fyzicky aktivní a jen potřebuje příležitosti k aktivitám a snadno si osvojí další dovednosti. Je pravidlem, že pokud dítě má možnost se zapojit do fyzické aktivity v, kde mohou volně komunikovat se svými vrstevníky, pro dítě je časem stále jednodušší se do aktivit zapojovat a navazovat vztahy. Ovlivňují je také rodiče. Chování, postoje a návyky mají zásadní vliv na chování dětí a jejich návyky. Rodič musí být vždy vzorovým a vzorným příkladem pro své, aby jejich děti následovaly.