Voda v chladničce: co ji způsobuje a jak tomu zamezit

Tento problém byste neměli ignorovat, ale naopak měli byste jednat rychle. Pokud v chladničce trvale dochází k hromadění vody, může to vážně ovlivnit fungování vašeho zařízení a zvýšit náklady na elektrickou energii. (Téměř)ve všech případech příčiny zvýšené kondenzace v chladničce jsou následující:
●     zanesený odtok
●     staré nebo rozbité těsnění dveří
●     příliš časté otevírání lednice
●     skladování horkých potravin
V některých výjimečných případech jsou příčiny jinde. Pouze pokud můžete skutečně vyloučit všechny výše uvedené příčiny, měli byste se poradit s technikem.
 malá mraznička
Vypouštěcí otvor
Obvykle se nahromaděná voda na odtoku, který se obvykle nachází ve středu konce žlabu, odvede do sběrné nádoby. Zde je voda ohřátá chladící aktivitou kompresoru a odpařena. Pokud je odtok zanesený, voda se shromažďuje do kaluži a zamrzne. Led izoluje, takže chlazení kompresoru nefunguje správně, a proto se využívá více energie pro udržení chladničky při stejné úrovni.
●     Chcete-li vyčistit vypouštěcí otvor, potřebujete pouze bavlněný tampon, čističku trubek nebo párátko.
●     S tím jemně oškrábete špínu z díry. Dávejte pozor, abyste nezatlačili nečistotu dále do otvoru. Pokud k tomu dojde, můžete ji odstranit slámou.
●     Pokud je vypouštěcí otvor zanesený plísní, měli byste zařízení okamžitě důkladně vyčistit, tj. odmrazit, vyčistit potraviny a důkladně vyčistit všechny prvky, v případě potřeby čistícími prostředky. Pokud se bakterie plísní dostanou na potraviny, může to mít vážné zdravotní důsledky.
mokrá mřížka

Voda v lednici v důsledku poškození těsnění

U starších modelů může být za vodu odpovědné vadné těsnění. Zkontrolujte to nejlépe ve tmě:
●       Počkejte, až bude venku tma
●       Vypněte světlo v kuchyni
●       Vložte baterku do lednice a zavřete dveře
Pokud dveřmi projde i trochu světla, těsnění dveří je poškozeno a musíte je vyměnit. Ale to není drahé a můžete si opravu snadno provést sami.

Nesprávné používání

Příliš častým otevíráním dveří a příliš dlouhým otevíráním vniká dovnitř teplejší vnější vzduch, v důsledku toho se uvnitř usadí voda. Proto chladničku otevřete pouze na tak dlouho a tak často, jak je to nutné. Také instruujte své rodinné příslušníky, aby učinili totéž.

Příliš horké jídlo

Někdy skončí v ledničce i horké jídlo. Ale: pára vytváří více kondenzace a vytváří malé kaluže. Proto nechte všechny potraviny, které vložíte do chladničky, vychladnout alespoň na pokojovou teplotu.
 
Kromě toho může být příčinou neustálé nastavování termostatu. Vodní námraza opakovaně roztaje se a teče po zadní stěně.