Sociální síť – ne ta internetová

Je samozřejmě dobré, že tento stát má nějakou záchrannou síť pro ty občany, kteří se mohou ocitnout v tíživé finanční a společenské situaci, aniž by to byla jejich vina. Taková záchranná síť má však spoustu negativních efektů jako budování „závislosti“ finanční i pocitové na takové síti a posléze demotivaci pro tu nejchudší vrstvu, aby vůbec se snažila z této sítě vyklouznout. Stává se tak často, že lidé, kteří jednou do sítě spadnou, se zrovna nehrnou co nejdříve do práce.
pavučina v přírodě
Byť je tato skutečnost tradičně v České republice spojována s romskou menšinou, není to tak zdaleka pravda. Spousta etnických Čechů totiž z této sociální sítě také žije, a byť jsou ospravedlňováni barvou jejich pleti, nijak to neubírá na tom, že jejich počet neustále narůstá. Co je nejhorší, tak celkový počet takovýchto případů úměrně narůstá době, ve které v ní daní občané stráví, což je pro stát definitivně negativum, neboť z takovýchto subjektů nic nedělá a česká ekonomika si to také zrovna neužívá, neboť takové osoby jsou pouze ekonomičtí paraziti, nic nevytvářejí, netvoří, nepřináší užitek.
oříšek ve skořápce

Proč je ale nutné s reformami počkat

Reformy tohoto systému se provádějí velmi těžko, už jen proto, že je zde velmi tíživá politická situace a každý politik, aby mohl dělat politiku, potřebuje hlasy voličů a stejně jako peníze, tak hlasy nesmrdí. Je tak nesmírně těžké udělat nějakou změnu, razantní a nutnou, byť s minimálním impaktem, aniž by došlo ke ztrátě potencionálních voličů, což je pro politika ten hlavní indikátor, zdali bude mít příští volební období na chleba či nikoliv.

Ekonomická situace nijak nepodporuje motivaci

Právě nyní se nacházíme v mírném vzrůstu domácí ekonomiky, avšak stát, nebo tedy jeho vláda, se spíše tváří, jako bychom již postoupili do úpadku – podporujeme a zvyšujeme rozpočet určený pro věci sociální, aniž bychom se právě nyní snažili utáhnout si opasky a připravit se na pozdější úder, což se může pro českou ekonomiku ukázat jako naprosto nerozumný krok a chyba, protože politik odejde a rezignuje a dál se nestará, ale stát tu bude i bez něj, a to si někteří neuvědomují.