Chtěli jste si někdy zkusit vypěstovat vlastní bylinky či zeleninu, ale nevlastníte žádnou zahradu? Zkuste to na balkóně!


Příprava
Než cokoliv začnete dělat, musíte si položit základní otázku:  „Je můj balkón pro toto pěstování vhodný, či nikoliv?“ Zodpovězení této otázky závisí na několika faktorech:
•             Orientace ke světovým stranám
•             Parametry balkónu
•             Výška nad okolním terénem a okolní krajina
•             Podnebí a nadmořská výška
půlkulaté balkony.jpg
Orientace ke světovým stranám
Toto je nejdůležitější faktor ze všech víše uvedených! Je nutné zjistit, jestli je váš balkón orientovaný k jihu, severu, východ, či k západu. Nejideálnější variantou je, když balkón je nasměrovaný směrem k jihu. V tom případě se dá říct, že máte z poloviny vyhráno. Dále jsou tu dvě takzvané “zlaté střední cesty“: východ a západ. A pak je tu strana, kde se Vám bude nejhůře zahradničit a tou je sever. Pro správnost všech údajů je nutné podoktnout, že v případě pěstování na jižní polokouli si prohazují „role“ jih se severem: Nejlépe se Vám bude pěstovat v případě, že balkón je nasměrován k severu, nejhůře při nasměrování k jihu.
panelák s balkony.jpg
Parametry balkónu
Parametry balkónu není myšleno to, jakou výměru má Váš balkón, spíše v prvé řadě o to, jestli je balkón vysutý nebo zabudovaný. U vysutých z logiky věci vyplívá, že pro zahradnickou vášeň je vhodnější, jelikož na něj může, alespoň teoreticky, déle dopadat sluneční paprsky. Což neznamená, že rostliny pěstované na balkónech zabudovaných by byli života neschopné. Nemusíte se obávat, i těm se bude, alespoň v rámci možností předešlých i nadcházejících faktorů, dařit.
Výška nad okolním terénem a okolní krajina
Výška nad okolím jako taková prakticky nic neovlivní, ale s návazností na okolí již ano. To si můžete být nakrásně nasměrovaný k jihu, ale panelový dům před Vámi žádné paprsky ze Slunce nepustí. Nebo v horském údolí musíte počítat s tím, že okolní svahy Vám budou stínit. Nebo můžete bydlet v rovinaté části nejen naší země, ale strom vyšší než samotné obydlí bude vrhat stín a to nezanedbatelný. V tomto ohledu se dá konstatovat jednoduchá rovnice: Čím výše položené, tím lépe.
mokrá bazalka.jpg
Podnebí a nadmořská výška
Skladba pěstovaných rostlin by se měla odvíjet také od podnebí dané oblasti. To znamená, že v sušších oblastech a s vyšší teplotou, například Žatecko, si klidně můžete troufnout pěstovat fíkusy, zatímco na Šumavě musíte volit spíše odolnější rostliny. A teď se dostáváme k problematice nadmořské výšky. Platí, že s každými sto metry nadmořské výšky, klesá průměrná teplot o jeden stupeň Celsia.
Pár rad na závěr
•             Berte v potaz šířku zábradlí nebo parapetu balkónu, jestli je spíše vhodný pro závěsné truhlíky či klasické a hlavně zajisti, aby při silnějším větry, či při průchodu kočky či jiného domácího mazlíčka nemohl květináč či truhlík spadnout.
•             Víceméně všechny rady a doporučení se dají aplikovat i na okenní parapety.
•             V případě, že Váš balkón není vhodný k pěstování, existuje poslední, vcelku šalamounské řešení: Pořídit rostliny umělé. I tak Váš balkón bude vypadat o dost lépe, jak se ostatně můžete přesvědčit v galerii.