Kdy je vhodné nechat provádět revize elektro instalace častěji?

Ať se nám to líbí, nebo je, je potřeba přiznat, že bez elektřiny by se naprostá většina z nás již neobešla. Koneckonců stačí se podívat kolem sebe, kolik zařízení ji využívá, ať už přímo ze sítě či v podobě baterií. A zdaleka se nejedná jen o věci, které potřebujeme například v zaměstnání – jde třeba i o žehličku či ledničku. O přístrojích například v nemocnicích, které často pomáhají udržet lidi při životě, ani nemluvě.

Zdálo by se tedy pochopitelné, že se o elektrické vedení budeme dobře starat, aby vydrželo co nejdéle. Navíc je zde fakt, že jeho poškození může mít velmi nepříjemné důsledky – a zdaleka nejde jen o elektrický šok, který sám o sobě může být smrtelný, zejména pro osoby se slabším srdcem. Stačí se podívat do statistik, kolik požárů je způsobeno právě vadnou elektroinstalací.

elektrikar3

Aby se tomuto předešlo, doporučují odborníci nechat provádět pravidelné prohlídky. Ty mají za cíl odhalit i drobné vady a poškození dřív, než stihnou způsobit nějaké potíže. To zní rozumně, avšak intervaly, ve kterých se doporučuje tyto revize elektro https://revize-elektro-revtech.cz/ instalací provádět, se liší v závislosti na několika faktorech.

Tím prvním je stáří elektrického vedení. Je totiž jasné, že pokud je nově zavedeno, pak nebude trpět poruchami ani zdaleka tak často jako to, které je na svém místě již několik desítek let. Stručně řečeno, čím starší je, tím častější revize se doporučují.

elektrikar1

Avšak stáří není ani zdaleka vše. V úvahu je také nutné vzít prostředí, ve kterém se ony rozvody nachází. Pokud jde o místo, kde je trvale velká vlhkost či kde dochází k častým změnám teplot, pak je pravděpodobné, že zde častěji dojde díky těmto vlivům k poškození než na suchém místě s celoročně stabilní teplotou.

V neposlední samozřejmě musíme vzít ohled i na to, jak často je využíváno, a také jak moc. Pokud se například jedná o továrnu, kde je celý den využívána plná kapacita, pak zde je potřeba častější kontroly.

To samozřejmě není ani zdaleka vše. Avšak dá nám to představu, že určit vhodný rozsah provádění revizí není nic jednoduchého. Věřte však, že se rozhodně vyplatí je nepodceňovat.