Jak vybrat školu pro prvňáčky

Když dospěje nejstarší dítě k věku šesti let, začínají rodiče řešit otázku, kam ho umístit na základní školu. Velké dilema mají obzvláště ti, kteří bydlí na vesnici nepříliš vzdálené od města.  Nabízí se otázka, jaká škola bude pro dítě nejvhodnější.
dítě nad učebnicí
I menší města se mohou většinou pochlubit různými typy základních škol. Výběr je veliký – jazykové, sportovní, matematické. Problémem je možná anonymita velkého kolektivu. Venkovská škola je jen jedna, zato nabízí domácí prostředí a častokrát vyjde daleko lépe vstříc požadavkům rodičů. Velkou výhodou bývá, že nejmenší děti na prvním stupni většinou vodí paní učitelky z družin až přímo k autobusu a čekají s nimi na jejich příjezd. Tím odpadne mnoho starostí o bezpečnost potomků.

Kvalita výuky

Nezanedbatelným bodem je také kvalita výuky a obsah znalostí, které si děti odnesou. Městské školy jsou většinou považovány za kvalitnější. Děti mají po absolvování devíti tříd větší šanci na přijetí na výběrové střední školy.  Větší školy také nabízí množství zájmových kroužků, např. astronomický, matematický, přírodovědný. Ne vždy ale musí tento předpoklad platit. I mnohé venkovské školy dokáží své žáky velmi dobře připravit na budoucí působení na střední škole. Taktéž v počtu kroužků zdárně konkurují svým městským soukmenovcům.
malé školačky

Velmi dobře rodičům situaci ve škole nastíní internetové stránky dané instituce. Jen jediný pohled stačí na to, aby získali přehled o třídách, učitelích, zájmových kroužcích, rozvrzích i doplňkových činnostech. Proto raději pryč od školy, která své stránky neaktualizuje a nedoplňuje fotografiemi. Tento laxní přístup by mohl být aplikován i na další činnosti ve vzdělávání.

Pro opravdu velmi zvídavé rodiče se otvírá i možnost zkontrolovat dění ve škole pomocí inspekční zprávy, jež byla v minulých letech vypracována. Tento přístup je ale doporučený spíše rodičům, kteří vědí, na co se v takovémto druhu zprávy zaměřit.

Abychom celou věc shrnuli. Důležitá pro výběr školy je cesta, kterou chceme dítě směřovat. Lhostejné nám nesmí být ani dojíždění. Vždy je dobré si zjistit, zda funguje ve škole např. ranní družina či jak je postaráno o nejmenší dojíždějící žáčky. Na internetových stránkách školy se dají vyčíst informace o kroužcích, výuce, učitelích i celkové atmosféře školy. Vždy se také vyplatí znát několik rodičů, jejichž děti školu navštěvují.