Dojde ke smíchání kultur?

Na světě je mnoho kultur. Každý stát a každý kout světa má tu svou a postupně tak, jak se vyvíjeli lidé, se vyvíjely i kultury. Některé si mohou být velmi podobné, v tomto případě se většinou jedná o země, které jsou sousedé a kultury se tolik neliší, ale velmi často se stává, že mohou být kultury velmi podobné, i když jsou jednotlivé země od sebe celkem dost vzdáleny. Důvodem je, že jak se lidé stěhovali, vzali s sebou i svou kulturu z místa, z kterého odcházeli. Stávalo se tak a stává, že se postupně kultury míchají, může tak třeba vzniknout jiná, nová kultura.

kultura

Pokud si navíc lidé tvoří postupně nové zvyky a kultury, může dojít právě ke vzniku úplně nové kultury, a i když je za zrozením nové kultury jen malá hrstka lidí, postupně se to nabaluje a dojde k tomu, že kulturu uctívá dost hojný počet lidí. Může se také stát, že v jednom státě je několik kultur, protože záleží na tom, jaké části jsou kým osídleny. Pokud máme v Kanadě francouzsky mluvící obyvatele s kulturou této země, bude se to lišit se zbytkem obyvatel, logicky. Takto tedy dochází k různorodosti kultur i na území jednoho státu, což je stále víc a víc reálné. Pokud se tedy kultury míchají, jak by to mohlo dopadnout?

kultura

Je to správné? No záleží na úhlu pohledu, protože pokud budeme alespoň trošku nahlížet do budoucnosti, dokážeme si dost živě představit, co se stane, pokud se budou kultury nadále míchat. Pokud mícháte různě barevná smítka dohromady, nakonec získáte jednolitou barvu. A to je právě to. Je jasné, že dojde ke smíchání kultur, na druhou stranu však dojde k opětovnému založení kultur nových, protože lidé se nebudou celý život chovat na celé planetě stejně. My máme převzaté kultury díky stěhování a podobně, stejně tu ale máme svou kulturu, která tu je velmi dlouho. Je tedy dost možné, že se rozmanitost kultur přeci jen nevytratí.